Свински кости с месо добити при обезкостяване на трупно свинско месо. Варено-пушен продукт2.95