Приготвена от 100% ръчно обезкостено, охладено, едро кълцано свинско месо. С добавени естествени подправки и 1,2% сол. 100% натурален продукт. В свинско було.