Телешки набор от младо теле - Бозмов

Телешки набор от младо теле

Телешки набор от младо теле

телелешки кости с месо добити при обезкостяване на трупно телешко месо

Начин на приготвяне:

  • oven logo

Подобни продукти