Свинско контрафиле - Бозмов

Свинско контрафиле

Свинско контрафиле

добито от охладено, ръчно транжирано свинско трупно месо

Начин на приготвяне:

  • grill logo
  • oven logo
  • frying logo

Подобни продукти