Петрохан с конско месо - Бозмов

Петрохан с конско месо

Петрохан с конско месо

Сурово-сушен продукт, приготвен от охладено конко месо, в естествена обвивка и натурални подправки

Подобни продукти