Общи условия - Бозмов

Общи условия

Общи условия на уебсайт bozmov.com

I. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата bozmov.com (наричана по-нататък “сайт”) преди да се възползвате от услугите, които предоставя.

Собственик в администратор на bozmov.com е Бозмов ЕООД. Тези Общи условия регулират отношенията между Вас, в качеството на потребители и клиенти (наричани по-нататък “Потребител”) и Бозмов ЕООД (наричано по-нататък “Бозмов”),с които получавате правото да използвате услугите на сайта, при спазване на всички изброени условия.

Чрез използване на сайта, било то чрез регистрация или като гост, Вие се съгласявате да се обвържете с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате стриктно да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.

Бозмов си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за Потребителя от момента на тяхното публикуване на сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас, като Потребител на услугите на сайта, и Бозмов, като негов собственик и администратор на услугите, които предлага. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

Данни за доставчика:

  • Наименование: Бозмов ЕООД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 117685969
  • Седалище и адрес на управление: България, гр. Русе, ул. Свети Димитър Басарбовски, 13
  • Данни за контакт и кореспонденция: България, гр. Русе, ул. Свети Димитър Басарбовски, 13
  • Телефон:  0879 508 787
  • Електронна поща:  bozmov@abv.bg

II. Авторски права

Съдържанието в сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимки, графики и други мултимедийни материали – e собственост на Бозмов и/или на негови партньори, и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел, и в каквато и да е медия или компютърна среда, без изричното писмено съгласие на Бозмов. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, и другите действащи закони. Ако запишете сайта за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Употребата им извън този смисъл, като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без знанието и одобрението на Бозмов, е строго забранено.

III. Общо описание на услугите

Сайтът предлага на Потребителя възможност да извършва онлайн заявки на стоки, които да му бъдат доставени и предадени до точно посочен адрес. Сайтът предлага на Потребителя възможността да разглежда стоки, предоставяйки подробна информация и снимков материал за тях.

IV. Онлайн поръчка и Регистрация

За да може да извършва валидни онлайн поръчки за закупуване на предлаганите стоки в сайта, Потребителят трябва да попълни онлайн форма, намираща се на сайта. При попълване на електронната форма Потребителят предоставя изисканите необходими данни за извършване на доставка на заявените продукти до негов адрес и координати за обратна връзка. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни, и че при промяна, ще ги актуализира своевременно в седем дневен срок.

V. Конфиденциалност. Защита на личните данни

Бозмов е администратор на лични данни и осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива (GDPR). Обработването на Вашите лични данни е свързано с нуждите за изпълнение на конкретните услуги, договорите и дейностите с оглед на легитимния интерес на администратора. Бозмов прилага технически и организационни средства, с които гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством заявки за поръчки и регистрация в сайта. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Предоставяне на лични данни за обработка от трето лице е възможно в случаите, когато тези данни са нужни за изпълнение на дадена услуга, която Ви предлагаме, като например доставка на пратка чрез куриерска фирма. Бозмов може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и при Ваше съгласие да обработи данните Ви за целите на директния маркетинг и услугата „Абонамент за информационен бюлетин”. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че се е запознал с нашите “Политика за защита на личните данни” и “Политика за Бисквитки” и се е информирал за всички аспекти от тях. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да оттегли съгласието си за услугата „Абонамент за информационен бюлетин”.

  • Запознайте се пълните условия на нашата Политика за защита на личните данни.
  • Запознайте се с нашата Политика за бисквитките.

Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него при следващи посещения. Не използваме бисквитки за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица.

Използваните бисквитки са както постоянни, така и временни (сесийни ­бис­квитки). Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройст­во за срок не по-дълъг от 24 месеца. Използваме сесийни бисквитки, когато използвате функцията за филтър на продуктите, за да проверяваме дали сте влезли в системата или сте сложили артикул във Вашата кошница.

Може лесно да изтриете бисквитките от Вашия компютър или мобилно устройство, като използвате браузъра си. Инструкциите за работа и изтриване на бисквитки са дадени в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате бисквитки или да получавате известие всеки път, когато нова бисквитка се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате бисквитките, няма да можете да се възползвате от всички функции на сайта ни.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни за събиране на статистически данни в сбита форма чрез инструменти за анализ, като Google Analytics, GoogleAdwords, Facebook.

VI. Ограничаване на отговорността

Бозмов прави всичко възможно за да поддържа на сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Бозмов не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Бозмов не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност),съдържаща се в сайтове, към които настоящия сайт съдържа препратки.

VII. Поръчка на продукти, цена и начин на плащане

Може да направите Вашата онлайн поръчка за продукти на Бозмов, чрез сайта bozmov.com.

При обработка на Вашата заявка и маркиране на точния грамаж на всяка отделна разфасовка, крайната дължимата сума се преизчислява спрямо грамажа на продуктите, който ще получите. Преди доставка наш оператор се свързва с Вас по телефона, за да Ви уведоми за стойността и за потвърждение на поръчката.

Плащането на стойността на поръчката, която сте подали чрез сайта, става по един от следните начини:

  • наложен платеж – в брой, при получаване на доставката от куриера;
  • по банков път- чрез авансов паричен превод в банковата сметка на Бозмов ЕООД;

След като предварително сте заявили, че желаете фактура, Вие ще я получите заедно с доставените от нас продукти. В противен случай всяка доставка е придружена от касов бон за стойността продуктите, които сте закупили.

VIII. Доставка и предаване на продуктите

Поръчките се доставят до адрес с хладилни автомобили. Периодът на доставка е от един до три работни дни, в зависимост от района, в който се намира адресът на доставка. Времето за доставка е в рамките на работния ден, от понеделник до петък. Извършва се според дневен маршрут, без възможност за предварително фиксирано или предпочитано време на доставка.

При доставка на пратки със замразени продукти

Моля имайте предвид, че при продуктите с кост опаковани във вакуумен тип опаковка, въпреки предпазните мерки, които взимаме, по време на транспортиране е възможно да се получи леко развакуумиране на индивидуалната опаковка. Това не бива да Ви притеснява, то по никакъв начин не влошава качеството и състоянието на продукта и не може да бъде основание за рекламация към Бозмов.

IX. Цени на доставка

Цената за доставка е за сметка на получателя и се начислява към стойността на поръчката.

Стоката се предава на Потребителя или на трето упълномощено от него лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото упълномощено от него лице заплащат поръчката и подписват придружаващите я документи. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не е осигурил достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Бозмов се освобождава от задължението да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи поръчката и след изтичане на срока за доставка, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече, съответно, нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. При получаване на доставката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

X. Промяна на поръчка и рекламации

Може да откажете или да промените Вашата поръчка като се свържете с нас на телефон 0878 71 75 77 всеки делничен ден. 

След получаване на пратка, прегледайте продуктите и ако някой от тях не отговаря на заявеното във Вашата поръчка, не нарушавайте целостта на опаковките и се свържете с нас.

Бозмов ЕООД не носи отговорност за объркана поръчка, ако Вие не сте използвали точните наименования на артикулите и указания при подаване на заявката.

Бозмов ЕООД, в качеството си на добър търговец с грижа за клиента, поема отговорността да решава и проверява всеки отделен случай до пълна удовлетвореност на Потребителя.

Бозмов ЕООД си запазва правото да откаже или да не приеме за основателни някои рекламации.

XI. Приложимо право

Използването на сайта, както и тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, се уреждат в съответствие с приложимите български закони, към датата на използване.