Обекти

Фирмен магазин гр.Мездра


Адрес: ул"Александър Стамболийски"98
Лице за контакти: ИВЕЛИН БОЗМОВ
E-mail: bozmov@abv.bg
GSM: 0887307170
Тел. за заявки: 0879300076
Обект: Извънградски